BLOGG

  

Selvfølelse handler om hvordan vi har det med oss selv. Det er en viktig grunnstein i livet vårt og den er viktig for å ha det bra i hverdagen. Selvfølelsen vår er ofte ikke konstant, den kan variere fra dag til dag. Å ha god selvfølelse kan for eksempel være å tørre å gjøre noe eller å tåle å gjøre...