5 STEG TIL BEDRE SELVFØLELSE

20.02.2020

Selvfølelse handler om hvordan vi har det med oss selv. Det er en viktig grunnstein i livet vårt og den er viktig for å ha det bra i hverdagen. Selvfølelsen vår er ofte ikke konstant, den kan variere fra dag til dag. Å ha god selvfølelse kan for eksempel være å tørre å gjøre noe eller å tåle å gjøre feil. Vi kan si at selvfølelsen kan fungere som et måleinstrument på hvordan vi har det akkurat her og nå. Hvordan er livet ditt om du har enda bedre selvfølelse enn du har akkurat nå?

Her er fem enkle steg du kan følge for å bedre selvfølelsen i hverdagen.

1. TANKER
Positive tanker gir positive følelser. Kanskje det er på tide å ta et oppgjør med tankemønsteret? Står du opp hver morgen og sier til deg selv "dette blir en bra dag!", er sannsynligheten større for at du vil få en bra dag og at du vil møte alle utfordringer med en positiv innstilling.

2. RESPEKT
Respekterer deg selv og dine følelser, våg å si nei uten å få dårlig samvittighet. Vi har alle både sterke og svake sider. Sett de nødvendige grensene for deg selv og andre rundt deg. Husk at kun du vet hva som er det beste for deg. 

3. INDRE DIALOG
Klarer du å følge med på "den indre stemmen" din og snu negativ snakk til en positiv dialog, vil det føles bedre på innsiden. Vår indre dialog blir ofte preget av våre troer og overbevisninger. Et tips er å ikke tro på alt du tenker, for husk at det er ikke alle tanker som er sanne.

4. MÅL
Å sette seg mål og nå de, gir en god mestringsfølelse. Ta for deg de viktigste områdene i livet ditt og sett deg mål som er positive, attraktive, realistiske og tidsbestemte. Vær din egen heiagjeng underveis i prosessen. Det vil styrke selvfølelsen og troen på deg selv.

5. TAKKNEMLIGHET
Det er gjort flere undersøkelser på at det å føle takknemlighet, gjør at vi føler vi har det bra i livet. Det gjør oss glad, viser forskning. Takknemlighet kan ofte henge sammen med hvordan vi tenker og hvordan vi er. Finn minst 1 ting å være takknemlig for hver dag, du vil garantert merke en forskjell.

Lykke til med å teste disse fem stegene, jeg heier på deg! Husk at selvfølelsen er som en muskel og kan trenes opp. Og husk, DU er mer enn bra nok akkurat sånn som du er.